Menu Close

O nás

Naše činnost

Ordinace pro děti a dorost

 • Diagnostika a léčba onemocnění dětí od narození do 19-ti let,
 • poradenská péče pro matky s kojenci do 1 roku,
 • dohled nad kojením, prospíváním a správným psychomotorickým vývojem dítěte,
 • poradenství o výživě,
 • preventivní prohlídky dětí ve věku 1,5 roku, ve 3 letech a dále každé dva roky do 19-ti let včetně,
 • zajištění veškerého povinného očkování,
 • poradenství o nepovinném očkování, zajištění očkovacích látek a jeho provedení dle dohody s rodiči,
 • poradenská péče, preventivní prohlídky a očkování se provádí po objednání klienta na čas,
 • telefonické konsultace,
 • v případě potřeby předběžné telefonické zjištění laboratorních výsledků,
 • vyšetření CRP a Streptest, které pomáhá stanovit potřebu antibiotické léčby přímo v ordinaci do 2 minut od odběru,
 • vyšetření EKG
 • stanovení hladiny bilirubinu (novorozenecké žloutenky) přes kůži dítěte bez potřeby vpichu.

Dětská kardiologická ordinace

 • Diagnostika a léčba dětí se srdečním onemocněním do 19-ti let,
 • EKG vyšetření,
 • ultrazvukové vyšetření srdce dětí a mladistvých,
 • 24 hodinové monitorování tlaku (tzv. tlakový Holter),
 • 24 hodinové monitorace srdečního rytmu (tzv. EKG Holter)
 • prenatální ultrazvukové vyšetření srdce plodu těhotných žen.

Edukační činnost

Pracoviště je držitelem adreditace ke vzdělávání v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, v oboru Pediatrie.
Od roku 2002 byla na pracovišti proškolena řada mediků LF UP v Olomouci a řada studentek Střední zdravotní školy v Olomouci, dále přes deset lékařů v předatestační přípravě pro obor Dětské lékařství, Všeobecné lékařství nebo obor PLDD. V současné době zařízení zaměstnává lékařky-rezidentky pro obor Pediatrie s přípravou k atestaci a bylo zde vyškoleno několik lékařek, které již úspěšně atestovaly.


Personální obsazení

MUDr. Renata Kutrová

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • 1978 Promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
 • 1983 Atestace 1. stupně z pediatrie
 • 1993 Specializační atestace z dětské kardiologie

Více ..

MUDr. Kateřina Saitzová

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • 2005 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2006 distanční doktorantské studium na Univerzitě Palackého, Olomouc
Více ..

Petra Entrová – odborná dětská sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • 1997 maturita na Vyšší odborné zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci – pomaturitní studium, obor dětská sestra
 • od r. 2008 studující Fakulty zdravotnických věd University Palackého v Olomouci, obor všeobecná sestra
Více ..