Menu Close

Personální obsazení

MUDr. Renata Kutrová

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 1978 Promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
  • 1983 Atestace 1. stupně z pediatrie
  • 1993 Specializační atestace z dětské kardiologie

Více ..

MUDr. Kateřina Saitzová

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 2005 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
  • 2006 distanční doktorantské studium na Univerzitě Palackého, Olomouc
Více ..

Petra Entrová – odborná dětská sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 1997 maturita na Vyšší odborné zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci – pomaturitní studium, obor dětská sestra
  • od r. 2008 studující Fakulty zdravotnických věd University Palackého v Olomouci, obor všeobecná sestra
Více ..